BİRLİĞİMİZİN 2017 YILI KİMYEVİ GÜBRE İHALE İLANIPANKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR

1- ±%30 toleranslı; 69.741 ton “EC FERTILIZER” NPK(12.30.12) Kompoze, 78.124 ton “EC FERTILIZER” ÜRE %46N, 34.950 ton “EC FERTILIZER” %21N Amonyum Sülfat (Tip 1ve/veya Tip 2), 8.500 ton “EC FERTILIZER” NPK(13.18.15)+2MgO+10SO3+0,5B Kompoze, 22.000 ton “EC FERTILIZER” NPK(10.25.20)+25SO3+0,5Zn Kompoze, 22.000 ton “EC FERTILIZER NPK(8.20.12)+15SO3+20OM+1Mg Kompoze ve 23.000 ton “EC FERTILIZER” NPK(13.24.12)+10SO3+2Mg+1Zn Kompoze kimyevi gübreleri ihale edilmek suretiyle satın alınacaktır.

2- Teklifler, en geç 29/12/2016 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar Pankobirlik Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi’ne (Mithatpaşa Caddesi No:19/6 06420 Yenişehir/ANKARA) teslim edilmiş olacaktır.

3- Geçici teminat, teklif tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihale bedelinin %30’u kadardır.

4- Konu ile ilgili Şartname, 1.271,19+Kdv %18 (Kdv dahil 1.500,00 TL) karşılığında, Genel Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.

5- 2886 ve 4734 Sayılı yasalara tabi olmayan Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.

-----------------------------------
Telefon: 0 312 435 56 20
Faks : 0 312 435 62 83

Haberi Paylaş: