GENEL MÜDÜRÜMÜZ TANER TAŞPINAR; MİLLİYET GAZETESİNE "İTHAL NBŞ KOTA ARTIRIMINA" İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Yabancı şirketler “nişasta bazlı şeker” (NBŞ), çiftçi ise “pancar” diyor. Pankobirlik Genel Müdürü Taşpınar, ithal NBŞ’de kotanın yüzde 15’e çıkarılmak istendiğini, pancar üretiminin pek çok çiftçi ailesini etkilediğini söyledi

Şeker üretimini yakından ilgilendiren Şeker Kanunu Tasarısı, pancar eken çiftçiyle nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalatçılarını karşı karşıya getirdi.
Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar, ithal NBŞ’de yüzde 10 olan kotanın yüzde 15’e çıkarılmak istendiğini belirterek, pancardan pek çok çiftçi ailesinin geçindiğine dikkati çekti. Milliyet’e konuşan Taşpınar, “NBŞ’ciye kanun hazırla deseniz bundan iyi hazırlayamaz. Türkiye NBŞ’yi de pahalıya yiyor” diye konuştu.

Yeni kanun tasarısında NBŞ’nin tanımlanmadığını belirten Taşpınar, “diğer şekerlerde” kota artırma yetkisi konulmasının NBŞ’nin önünü açacağını, fruktozda kotaya takılanın glikoza, glikozda kotaya takılanın fruktoza geçeceğini ifade etti. NBŞ’nin zora soktuğu pancar üretiminin ise pek çok çiftçi ailesini hayatta tuttuğunu vurgulayan Taşpınar, tasarının zararlarını yetkililerle paylaştıklarını ifade etti.

‘Fransa’da yüzde 0’

Taşpınar, “Ülkemiz, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında Almanya ve Fransa’nın ardından üçüncü büyük şeker üreticisi. Fransa’da NBŞ oranı yüzde 0, Almanya’da ise yüzde 1.9. Bu kıstas çerçevesinde ülkemizdeki NBŞ oranının da AB ortalamaları çerçevesinde yüzde 5 civarında olması gerektiği açıktır” dedi.

‘Pancarın katma değeri önemli’

Pankobirlik’in hazırladığı raporda ise pancarcılığın önemi şöyle vurgulandı:

“Pancar tarımı, kendisinden sonra ekilecek ürünün verimliliğine de pozitif katkı sağlamakta, ortalama olarak pancardan sonra ekilen ürünün verimliliği yüzde 20 artmaktadır. 5 yıllık bir münavebe sonrasında 1 yıllık bir verim artışı sağlanmakta, 5 yılda 6 yıllık ürün almışsınız etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu da ülke katma değerine ekstra bir getiri sağlamak anlamına gelmektedir. Pancar şekeri üretimi boyadan zamka, pastacılıktan ilaç sanayii ve benzeri birçok alana da girdi sağlayan temel bir sektör niteliğindedir. Kamış şekerine göre üretimi biraz daha maliyetli bile olsa ‘kombine ekonomide’ ürettiği katma değerin yüksek olması bakımından bu maliyetler kolaylıkla göz ardı edilmekte ve (gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de) devlet desteğine hak kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisi katma değeri bu kadar yüksek olan bir ürünü gözden çıkarmak istememekte ve desteklemektedirler.”

Kaynak: Milliyet
Haberi Paylaş: