KOOPERATİF MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Birliğimize bağlı 31 Pancar Ekicileri Kooperatif müdürleriyle 26-29 Ekim tarihleri arasında Antalya’da istişare toplantısı yapıldı.

Açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Taner Taşpınar’ın yaptığı toplantıda; kooperatiflerimizin mevcut finans durumları ile kooperatiflerin faaliyetleri değerlendirildi.Dört gün süren toplantıda Eğitimci-Yazar Ali Kirman, katılımcılara “Liderlik ve Liderlerin Özellikleri ile Motivasyon Gücü” konularını iki oturumda anlattı.

Genel Müdür Yardımcımız Necmi Kurt, katılımcılara teftiş ile ilgili konulardan bahsederken Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü de konuları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıya davet edilen tarım şirketleri tarafından tarımda gelişen teknoloji ve sektördeki yeni ürünlerin tanıtımı yapılıp yenilikler hakkında bilgi verildi.

Haberi Paylaş: