.

1- ±%30 toleranslı;
* 7.900 ton “EC FERTILIZER” NPK(12.30.12),
* 3.700 ton “EC FERTILIZER NPK(12.30.12)-BORLU,
* 22.000 ton “EC FERTILIZER NPK(10.25.20)+25SO3+0,5Zn(SOP),
* 22.000 ton “EC FERTILIZER NPK(10.25.20)+20SO3+0,5Zn(MOP),
* 22.000 ton “ECFERTILIZER NPK(8.18.12)+15SO3+20OM+2MgO(SOP),
* 22.000 ton “ECFERTILIZER NPK(8.18.12)+15SO3+20OM+2MgO(MOP),
* 5.000 ton “EC FERTILIZER NPK(13-24-12)+10SO3+1Mn+1Zn
* 25.050 ton “EC FERTILIZER” ÜRE %46 N,
* 9.350 ton “EC FERTILIZER” %21 N Amonyum Sülfat (Tip 1ve/veya Tip 2),

±%40 toleranslı;
* 3.000 ton “EC FERTILIZER” NPK(13.18.15)+2MgO+10SO3+0,5B,
* 2.000 ton “EC FERTILIZER” %21 N Amonyum Sülfat (Tip 1ve/veya Tip 2),

gübreleri ihale edilmek suretiyle satın alınacaktır.

2- Teklifler, en geç 14/01/2019 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar Pankobirlik Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi’ne (Mithatpaşa Caddesi No:19/6 06420 Yenişehir/ANKARA) teslim edilmiş olacaktır.

3- Geçici teminat, teklif tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihale bedelinin %30’u kadardır.

4- Konu ile ilgili Şartname, 1.016,95 + %18 Kdv (Kdv dahil 1.200,00 TL) karşılığında, Genel Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.

5- 2886 ve 4734 Sayılı yasalara tabi olmayan Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.Telefon: 0 312 435 56 20
Faks : 0 312 435 62 83
Haberi Paylaş: