.

1- ±%30 toleranslı;
* 44.750 ton “EC FERTILIZER” NPK(12.30.12),
* 43.800 ton “EC FERTILIZER” ÜRE %46 N,
* 2.000 ton “EC FERTILIZER” A. SÜLFAT %21N,

gübreleri ihale edilmek suretiyle satın alınacaktır.

2- Teklifler, en geç 11/02/2019 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar Pankobirlik Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi’ne (Mithatpaşa Caddesi No:19/6 06420 Yenişehir/ANKARA) teslim edilmiş olacaktır.

3- Geçici teminat, teklif tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihale bedelinin %30’u kadardır.

4- Konu ile ilgili Şartname, 1.016,95+Kdv %18 (Kdv dahil 1.200,00 TL) karşılığında, Genel Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.

5- 2886 ve 4734 Sayılı yasalara tabi olmayan Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.

Telefon: 0 312 435 56 20
Faks : 0 312 435 62 83
Haberi Paylaş: