PANKOBİRLİK EĞİTİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORYaklaşık 1,5 milyon ortak sayısıyla Türkiye’nin en büyük kooperatifinden biri olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. E-Belge dönüşüm uygulaması kapsamında 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek olan e-arşiv ve akabinde 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan e-irsaliye ve e-müstahsil dönüşüm uygulaması ile ilgili muhasebe servisince bilgilendirme ve eğitim toplantısı Birliğimiz binasında yapıldı. Toplantıya kooperatiflerimizin muhasebe yetkilileri ve çalışanları katıldı.

19 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 509 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin hükmü uyarınca e-fatura uygulamasında yer alan mükelleflerin 1 Ocak 2020'den itibaren e-arşiv uygulamasına da geçme zorunluluğu bulunması münasebetiyle e-fatura mükellefi kapsamında olan kooperatiflerimize uygulama hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Birlik binasında yapılan toplantıda ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve İktisadi İşletme Teşebbüslerinin kuruluşu ve işleyişi ile JD-Edwards programında yapılan değişiklikler ve raporlamalar hakkında bilgi verildi.

Haberi Paylaş: