Page 3 - baskanlarimiz

Basic HTML Version

3
DOĞUM YILI :
1927
DOĞUM YERİ:
KONYA
TAHSİLİ
:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
27.03.1953 tarihinde Tarım Bakanlığından Türkiye Şeker Fabri-
kaları AŞ’ne geçerek Çumra Pancar Bölge Şefliğinde Fen Memuru
olarak göreve başlamıştır. 01.03.1958’de Konya Merkez Bölge
Şefi, 01.05.1959’da Konya Şeker, 01.11.1960’da Turhal Şeker Fab-
rikası Ziraat Müdür Muavini, 01.02.1962’de Elazığ Şeker Fabrikası
Ziraat Müdürü, 30.11.1970’de Kayseri Şeker Fabrikası Müdür
Muavini görevlerinde bulunmuştur.
01.04.1972 - 30.09.1980 tarihleri arasında Pankobirlik Genel Mü-
dürlüğü görevini yapmıştır. Bu görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye
Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlük Baş Müşavirliği görevinde bu-
lunmuştur.
Oğur, Ankara’da yaşamaktadır.