ULUSLARARASI ÜYELİKLER

IRU "Uluslararası Raiffeisen Kooperatifler Birliği"

Birliğimizin kuruluş aşamasında Alman Raiffeisen kooperatifleri modeli benimsenmiş, 1972 yılında mevcut 19 pancar ekicileri kooperatifi bir araya gelerek Pankobirlik'i kurmuşlardır. Bu çalışmalarımız doğrultusunda IRU'nun düzenlediği toplantı, seminer ve kongreler hakkında dokümanlar temin edilerek, yayınlarından yararlanmakta çeşitli vesilelerle gönderilen anket çalışmaları ve ülkemiz hakkındaki bilgileri de genel merkeze iletmektedir.

CIBE "Uluslararası Avrupa Pancar Üreticileri Konfederasyonu"

CIBE üyeliğimiz 2005 yılında gözlemci üyelik statüsünde başlamış üç yıllık süre sonunda CIBE yönetmelikleri doğrultusunda, üç yıl daha 2011 yılına kadar tekrar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde CIBE'nin çeşitli komitelerinde aktif katılımlar sağlanmış, diğer üye ülke temsilcileri ile çok çeşitli konularda sektörle ilgili kongre ve toplantılara katılınmış ve bilgi alış verişinde bulunmuştur. Ayrıca ülkemizde Konya da önemli bir komite toplantısı organize edilerek, ülke şeker sektörüne katkılar sağlanmış, sektörün Avrupa Birliği şeker sektörü ile mukayesesi noktasında çalışmalar yapılmıştır. CIBE ile yapılan çalışmalarımızda sağlanan katkıların bazıları şunlardır.

  • Hükümet ve çeşitli Kurumlarla olan çalışmalarımızda, yazışmalar, raporlar, makale ve istatistiki çalışmalar ile AB şeker sektörü hakkında detaylı bilgi dokümanların temini.
  • İştiraklerimizden gelen her türlü işbirliği ve ziyaret talepleri doğrultusunda, gerekli irtibatın sağlanarak koordinasyonun yapılması.
  • Pancar ve şeker maliyetleri, kotalar, pancar alım şartları, fiyatlar vb. istatistiki tüm bilgilerin sağlanarak çalışmalarda kullanılması.
  • AB de olan tüm yeni teknolojilerin takibi.
  • Özellikle AB şeker sektörünün üst düzey bürokratları ile kulis yapabilme imkânı ve ülke şeker sektörün de bu verilerin paylaşılması.
  • AB katılım müzakerelerinde kullanılacak verilerin temini ve kullanılması noktasında CIBE ye üye ülkelerle işbirliği yapılmasının temini.

Teknoloji transferi noktasında ise çok çeşitli ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla iş imkânlarını değerlendirerek, Birliğimiz ve iştiraklerimizin sektörle ilgili tüm çalışmalarında yararlanılmıştır. 26-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Budapeşte de yapılan CIBE Genel Kurulunun Pankobirlik CIBE tam üye olarak kabul edilmiştir. Tam üyelik Pankobirlik ‘e tüm CIBE hizmetlerine erişim imkânı verecektir. Araştırmalar ve çalışma evrakları, Sadece AB üyesi ülkelerin katıldığı Ekonomi ve Genel İşler Komitesi toplantıları dâhil olmak üzere tüm CIBE toplantılarına erişim imkânları sağlayacaktır. Ayrıca Pankobirlik‘e Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında da oy hakkı tanınmıştır. Pankobirlik - TÜRKİYE - bundan böyle CIBE Genel Kurulunda TAM üyelik statüsü ile temsil edilebilecektir.

WABCG "Dünya Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği"

Birliğimiz; CIBE 'nin de üyesi olduğu ve kısa adı WABCG olan 'Dünya Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği” ne 21 Kasım 2005 tarihinde Londra'da yapılan WABCG Konsey toplantısında 33 ülkenin onayıyla PANKOBİRLİK / TÜRKİYE olarak üyeliğe kabul edilmiştir.

TÜRKİYE olarak WABCG ye üyeliğimiz;

Türkiye'nin AB ile tarım müzakereleri öncesi pancar tarımı ve gelecekteki yapılanma şekilleri;

Ülkemizdeki tarım politikaları ve yapısal reformlarda, şeker sektörünün AB yaptırımları karşısında alacağı konumun önceden belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep KONUK, Pankobirlik Türkiye olarak WABCG Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Kongre ve toplantılarda istişari görüşmeler yapılarak, Birliğimiz ve iştiraklerimizin çalışmaları ve teknik konularda fikir alışverişinde bulunulmakta ve ikili görüşmeler neticesinde ortak işbirliği imkânları sağlanarak, üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi adına işbirliği imkânları yaratılmaktadır.